Čtečky čipových karet

Helpdesk podpora

Za Dvorem 505
763 14 Zlín - Štípa
tel.:577 110 411

www.monetplus.cz www.proid.cz

CryptoPlus™ - osobní elektronická identita na čipové kartě 

CryptoPlus je elektronická identita v kapse. Představuje bezpečnou schránku pro Váš podpis. Je to čipová karta, která dokáže především spolehlivě identifikovat a umožní také bezpečně komunikovat. Toto řešení je představováno jako komponenta tzv. SmartPKI, kdy klientská část je realizována jako "otevřená" platforma resp. řešení pod názvem CryptoPlus.

Co je součástí řešení CryptoPlus?

čipová karta pro uložení klíčů a certifikátu
SW moduly pro integraci karty do hostitelského systému (CSP, PKCS#11, ovladače pro čtečku)
SW moduly pro správu karty
čtečka čipové karty

Co CryptoPlus nabízí?

CryptoPlus rozšíří kryptografický podsystém Windows o bezpečný hardware v podobě čipové karty. Integrace přímo do systému zajišťuje, že standardní stávající aplikace, jako např. Outlook Express či Internet Explorer, bez problémů využijí CryptoPlus a to zejména při:
autentizaci bezpečného spojení s webovským serverem
odeslání digitálně podepsané zprávy
rozšifrování utajené zprávy
přihlášení do domény Windows 2003, 2008

Proč CryptoPlus?

Hlavní výhody CryptoPlus se dají charakterizovat čtyřmi body:
elektronická identita v kapse - v rozměrech standardní kreditní karty je skryt Váš
   osobní certifikát X.509 i jeho privátní klíč
ochrana proti krádeži - autentizace vlastníka pomocí PIN
bezpečná schránka - neumožňuje export privátního klíče
kryptografie - vykonává se přímo na kartě


Monet+ nabízí produkt ProID určený pro oblast Enterprise Security. Jedná se o standardizovaný produkt, který vychází z ověřené platformy CryptoPlus. ProID v sobě zachovává pozitivní vlastnosti CryptoPlus a navíc přináší snadnou cestu k implementaci čipové karty do prostředí klienta.

Více informací se dozvíte na samostatných stránkách www.proid.cz.


|  Popis produktu  |  Karty, čtečky  HelpDesk - podpora  Home  |